LEMENE

Video: Aurinkopaneelit tuotannossa 5.9.2019

LEMENE-hanke (Lempäälän energiayhteisö) on työ- ja elinkeinoministeriön kärkihanke. Kärkihanketuki myönnettiin vuonna 2017 ja hanke valmistuu 2019.

Toteutamme Ideaparkin läheisyydessä olevalle Marjamäen teollisuusalueelle omavaraisen älykkään energiajärjestelmän, jolla turvataan alueen energiansaanti. Uudessa toimintamallissa teollisuusalueelle tulevat toimijat voivat liittyä hajautettuun energiajärjestelmään, jossa energiaa tuotetaan aurinkopaneeleilla, kaasumoottoreilla ja polttokennoilla. Älykkäällä järjestelmällä on kyky osallistua joustavasti eri markkinoille, ja tarvittaessa energiajärjestelmä pystyy myös itsenäiseen saareketoimintaan irtautumalla valtakunnan verkosta.

Lempäälän Energian rooli LEMENE-hankkeessa on toimia paitsi sähkön ja lämmön tuottajana myös operaattorina energiayhteisössä toimivien yritysten välillä.

 

Mikä on energiayhteisö?

Energiayhteisön käsitettä ei ole virallisesti määritelty. Energiayhteisö LEMENE on toimintaympäristö, joka pystyy tuottamaan itse kaiken tarvitsemansa energian, ja johon kuuluvat asiakkaat jakavat resursseja keskenään. LEMENE-hankkeessa rakentuvaan toimintaympäristöön kuuluu vain teollisuus- ja kaupallista toimintaa harjoittavia yrityksiä.

 

Mitä energiayhteisöön kuuluvat yritykset hyötyvät yhteisöstä?

Yhteisö hyödyntää siellä olevan energian mahdollisimman pitkälle, ja häviöt pyritään minimoimaan. Esimerkiksi yhden yrityksen tuotantoprosesseissa syntyvästä hukkalämmöstä osa voidaan hyödyntää suoraan lämpöenergiana toisessa yrityksessä ja osalla voidaan tuottaa kylmäenergiaa kolmannen yrityksen ilmastointia varten.

Useat yritykset tekevät jo nyt energiatehokkuuteensa parannuksia esimerkiksi tuottamalla sähköä ekologisesti omilla aurinkopaneeleilla. Energiayhteisössä tällaiset yksittäisten asiakkaiden omat tuotannot saadaan yhä paremmin hyödynnettyä: Jos asiakas jollain ajanjaksolla tuottaa energiaa yli oman tarpeensa, ylijäämä voidaan hyödyntää energiayhteisön muiden jäsenten kesken.

 

Mitä jos yhteisön energia ei riitä tai sitä tuotetaan liikaa?

Tarvittaessa yhteisö ostaa puuttuvan energiamäärän valtakunnallisesta verkosta, mutta se voi vastaavasti myös myydä yhteisöstä ylijäävän energian kyseiseen verkkoon.Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStageTeknologia & Design © online.fi