LEMENE

Lempäälän energiayhteisö- eli LEMENE-hanke on valittu yhdeksi työ- ja elinkeinoministeriön energiateknologian kärkihankkeeksi vuonna 2017. Hankkeen perusajatuksena on rakentaa älykäs ja energiaomavarainen toimintaympäristö, jolla turvataan alueen energiansaanti. Tavoitteena on aurinkoenergian ympärivuotinen käyttö energiavarastoja hyödyntäen. Hanke valmistuu vuonna 2019.

Hankkeen fyysinen toiminta-alue sijoittuu Lempäälään, kauppakeskus Ideaparkin pohjoispuolelle, Marjamäen teollisuusalueelle.

Lempäälän Energian rooli LEMENE-hankkeessa on toimia paitsi sähkön ja lämmön tuottajana myös operaattorina energiayhteisössä toimivien yritysten välillä.

 

Mikä on energiayhteisö?

Energiayhteisön käsitettä ei ole virallisesti määritelty. Energiayhteisö LEMENE on toimintaympäristö, joka pystyy tuottamaan itse kaiken tarvitsemansa energian, ja johon kuuluvat asiakkaat jakavat resursseja keskenään. LEMENE-hankkeessa rakentuvaan toimintaympäristöön kuuluu vain teollisuus- ja kaupallista toimintaa harjoittavia yrityksiä.

 

Mitä energiayhteisöön kuuluvat yritykset hyötyvät yhteisöstä?

Yhteisö hyödyntää siellä olevan energian mahdollisimman pitkälle, ja häviöt pyritään minimoimaan. Esimerkiksi yhden yrityksen tuotantoprosesseissa syntyvästä hukkalämmöstä osa voidaan hyödyntää suoraan lämpöenergiana toisessa yrityksessä ja osalla voidaan tuottaa kylmäenergiaa kolmannen yrityksen ilmastointia varten.

Useat yritykset tekevät jo nyt energiatehokkuuteensa parannuksia esimerkiksi tuottamalla sähköä ekologisesti omilla aurinkopaneeleilla. Energiayhteisössä tällaiset yksittäisten asiakkaiden omat tuotannot saadaan yhä paremmin hyödynnettyä: Jos asiakas jollain ajanjaksolla tuottaa energiaa yli oman tarpeensa, ylijäämä voidaan hyödyntää energiayhteisön muiden jäsenten kesken.

 

Mitä jos yhteisön energia ei riitä tai sitä tuotetaan liikaa?

Tarvittaessa yhteisö ostaa puuttuvan energiamäärän valtakunnallisesta verkosta, mutta se voi vastaavasti myös myydä yhteisöstä ylijäävän energian kyseiseen verkkoon.Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStageTeknologia & Design © online.fi