LEMENE

Video: Aurinkopaneelit tuotannossa 5.9.2019

LEMENE-hanke (Lempäälän energiayhteisö) on työ- ja elinkeinoministeriön kärkihanke. Kärkihanketuki myönnettiin vuonna 2017 ja hanke valmistui 2019.

Toteutimme Ideaparkin läheisyydessä olevalle Marjamäen teollisuusalueelle tarvittaessa omavaraisen älykkään energiajärjestelmän, jolla turvataan alueen energiansaanti. Uudessa toimintamallissa teollisuusalueelle tulevat toimijat voivat liittyä hajautettuun energiajärjestelmään, jossa energiaa tuotetaan aurinkopaneeleilla, kaasumoottoreilla ja polttokennoilla. Älykkäällä järjestelmällä on kyky osallistua joustavasti eri markkinoille, ja tarvittaessa energiajärjestelmä pystyy myös itsenäiseen saareketoimintaan irtautumalla valtakunnan verkosta.

Lempäälän Energian rooli LEMENE-hankkeessa on toimia paitsi sähkön ja lämmön tuottajana myös operaattorina energiayhteisössä toimivien yritysten välillä.

 

Mikä on energiayhteisö?

Kesäkuussa 2019 annetussa direktiivissä ”kansalaisten energiayhteisöllä” tarkoitetaan oikeushenkilöä,

a) joka perustuu vapaaehtoiseen ja avoimeen osallistumiseen ja jossa tosiasiallista määräysvaltaa käyttävät jäsenet tai osakkaat, jotka ovat luonnollisia henkilöitä, paikallisviranomaisia, kunnat mukaan lukien, tai pieniä yrityksiä;

b) jonka ensisijainen tarkoitus on tuottaa rahallisen voiton sijaan ympäristöön, talouteen tai sosiaaliseen yhteisöön liittyviä hyötyjä jäsenilleen tai osakkailleen tai alueille, joilla se toimii; ja

c)  joka voi harjoittaa tuotantoa, mukaan lukien uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa tuotantoa, jakelua, toimitusta, kulutusta, aggregointia, energian varastointia, energiatehokkuuspalveluja tai sähköajoneuvojen latauspalveluja tai voi tarjota muita energiapalveluja jäsenilleen tai osakkailleen.

Energiayhteisö LEMENE on toimintaympäristö, joka pystyy tuottamaan itse kaiken tarvitsemansa energian, ja johon kuuluvat asiakkaat voivat jakaa resursseja keskenään. LEMENE-hankkeessa rakennettuun toimintaympäristöön voi kuulua vain teollisuus- ja kaupallista toimintaa harjoittavia yrityksiä. Tällä hetkellä LEMENE-yhteisö on tuotantoverkkotilassa, ja tuotettava energia myydään sähkömarkkinoille.

 

Mitä energiayhteisöön kuuluvat yritykset hyötyvät yhteisöstä?

Yhteisö hyödyntää siellä olevan energian mahdollisimman pitkälle, ja häviöt pyritään minimoimaan. Esimerkiksi yhden yrityksen tuotantoprosesseissa syntyvästä hukkalämmöstä osa voidaan hyödyntää suoraan lämpöenergiana toisessa yrityksessä ja osalla voidaan tuottaa kylmäenergiaa kolmannen yrityksen ilmastointia varten.

Useat yritykset tekevät jo nyt energiatehokkuuteensa parannuksia esimerkiksi tuottamalla sähköä ekologisesti omilla aurinkopaneeleilla. Energiayhteisössä tällaiset yksittäisten asiakkaiden omat tuotannot saadaan yhä paremmin hyödynnettyä: Jos asiakas jollain ajanjaksolla tuottaa energiaa yli oman tarpeensa, ylijäämä voidaan hyödyntää energiayhteisön muiden jäsenten kesken.

 

Mitä jos yhteisön energia ei riitä tai sitä tuotetaan liikaa?

Tarvittaessa yhteisö ostaa puuttuvan energiamäärän valtakunnallisesta verkosta, mutta se voi vastaavasti myös myydä yhteisöstä ylijäävän energian kyseiseen verkkoon.

 

Haluaisin kuulla lisää hankkeesta, keneen otan yhteyttä?

Kerromme mielellämme lisää LEMENE-hankkeestamme ja esittelemme sitä myös paikan päällä Lempäälässä. Lisää tutustumismahdollisuuksista kertoo hankepäällikkö Mikko Kettunen.

 

 

Tutustu LEMENE-esitteeseemme!

Tutustu esitteeseemme!

 

 

 


 

 

 

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStageTeknologia & Design © online.fi