LEMPÄÄLÄN ENERGIA OY

Lempäälän Energia Oy on Lempäälän Lämpö Oy:n täysin omistama tytäryhtiö ja toimii sen tuotantoyhtiönä. Lempäälän Energia tuottaa kaukolämpöä Lempäälän Lämmölle käyttäen polttoaineena erilaisia kiinteitä polttoaineita, kuten turvetta, haketta ja sahanpurua.

Lempäälän Energia Oy:llä on kaksi käynnissä olevaa hanketta, joille on myönnetty Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tukea. Hankkeiden tarkoituksena on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä.

Hankkeista laajin on TEM:n energiakärkihankkeeksi valitsema LEMENE-hanke (Lempäälän energiayhteisö). Hankkeelle on tammikuussa 2017 myönnetty investointitukea noin 4,7 miljoonaa euroa. Hankkeen perusajatuksena on rakentaa älykäs ja energiaomavarainen toimintaympäristö Marjamäen alueelle. LEMENE-hankkeesta on runsaasti lisätietoa erillisellä välilehdellä.

Toinen käynnissä oleva hanke koskee Viialantien lämpölaitoksen rakentamista. Hankkeelle on keväällä 2017 myönnetty noin 600 000 euron energiatuki. Rakennettavassa kiinteän polttoaineen laitoksessa käytetään uusiutuvia biopolttoaineita, mikä vähentää maakaasun käyttöä lämmöntuotannossa.

Jo valmistunut, kolmas TEM:n tukema hanke keskittyi bioenergian tuotantoon Säijän, Nurmen, Kelhon ja Mattilan alueellisille lämpöverkoille. Hankkeelle keväällä 2017 myönnetyn energiatuen suuruus oli noin 60 000 euroa. Hankkeessa muutettiin mainittujen alueiden koulujen lämmitystapa öljylämmityksestä aluelämpöön, joka tuotetaan uusiutuvalla energialla.

Lempäälän Energia Facebook Lempäälän Energia LinkedIn
Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStageTeknologia & Design © online.fi