LEMPÄÄLÄN ENERGIA OY

Lempäälän Energia Oy on Lempäälän Lämpö Oy:n täysin omistama tytäryhtiö ja toimii sen tuotantoyhtiönä. Lempäälän Energia tuottaa kaukolämpöä Lempäälän Lämmölle käyttäen polttoaineena erilaisia kiinteitä polttoaineita, kuten haketta ja sahanpurua.

Lempäälän Energia on toteuttanut useita hankkeita, joille on myönnetty työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tukea. Hankkeiden tarkoituksena on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä.

Hankkeista viimeisin on niistä laajin — TEM:n energiakärkihankkeeksi valittu LEMENE-hanke (Lempäälän energiayhteisö). Hankkeelle on myönnetty investointitukea noin 5 miljoonaa euroa vuonna 2017. Hankkeen perusajatuksena oli rakentaa älykäs ja energiaomavarainen toimintaympäristö Marjamäen alueelle. Hanke valmistui vuonna 2019.

Edellinen hanke koski Viialantien lämpölaitoksen rakentamista. Hankkeelle myönnettiin vuonna 2017 noin 600 000 euron energiatuki. Rakennetussa kiinteän polttoaineen laitoksessa käytetään uusiutuvia biopolttoaineita, mikä vähentää maakaasun käyttöä lämmöntuotannossa. Lämpölaitos valmistui ja otettiin käyttöön syksyllä 2018.

Kolmas TEM:n tukema hanke keskittyi bioenergian tuotantoon Säijän, Nurmen, Kelhon ja Mattilan alueellisille lämpöverkoille. Hankkeelle keväällä 2017 myönnetyn energiatuen suuruus oli noin 60 000 euroa. Hankkeessa muutettiin mainittujen alueiden koulujen lämmitystapa öljylämmityksestä aluelämpöön, joka tuotetaan uusiutuvalla energialla.

Lempäälän Energia Facebook Lempäälän Energia LinkedIn

Viialantien lämpölaitos
Viialantien biolämpölaitos valmistui 2018.Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStageTeknologia & Design © online.fi