HANKE-ESITTELY

Energiaomavaraisessa Marjamäen toimintaympäristössä pyritään hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä, vaihtoehtoisia sähköenergian tuotantomenetelmiä ja viimeisimpiä alan teknologioita. Pääasiallisina energialähteinä tullaan käyttämään aurinkoenergiaa ja kaasumaisia energialähteitä. Myönnetyn energiatuen ehtojen mukaisesti käytetystä kaasusta vähintään puolet on oltava biokaasua. Aurinkopaneelikentän yhteyteen sijoitetaan keskitetty energiavarasto tasaamaan tuotannon heilahteluja ja varmistamaan alueen tehotasapainoa. Hankkeella saavutettava energian paikallinen tuotanto ja jakelu parantaa Marjamäen alueen huoltovarmuutta. Toimintaympäristössä hyödynnetään CHP-teknologiaa eli sähkön ja lämmön yhteistuotantoa (combined heat and power). Sähköntuotannossa syntyvä ylimääräinen lauhdelämpö hyödynnetään kaukolämpöverkossa, minkä ansiosta tuotantolaitoksen hyötysuhde on maksimoitu.

Hankkeessa rakennettavaan uudenlaiseen energiajärjestelmään sisältyvät aurinkopaneelikentän (4 MW) ja kaasumoottoreiden (8 MW) lisäksi polttokennot (116 kW) ja akusto, jolla turvataan aurinkopaneelikentän hetkelliset tehomuutokset. Aurinkopaneelijärjestelmä on tarkoitus sijoittaa mäenrinteeseen teollisuusalueen välittömään läheisyyteen. Hankkeeseen kuuluu myös katuvalaistusverkko.

Verkkorakenne toteutetaan älykkäänä sähköverkkona eli sähköverkon ohjaamiseen käytetään älyteknologiaa. Tärkeä osa hanketta on sähkön laadun ja saatavuuden varmistaminen uusiutuvan energian tuotannon vaihdellessa. Järjestelmä toimii pääasiassa julkisen sähköverkon osana, mutta voi tarvittaessa toimia myös kantaverkon tehotasapainon hallintaa tukevana reservijärjestelmänä tai itsenäisenä saarekeverkkona. Tämän mahdollistavat mikroverkon hallintaan sovellettavat automaatioratkaisut.

Marjamäen toiminta-alue sijaitsee Suomen kasvukäytävän ydinväylällä, hyvien kulkuyhteyksien päässä Tampere−Helsinki-moottoritien varressa. Moottoritietä Lempäälässä kulkee päivittäin jopa 40 000 autoa, mikä tekee siitä yhden Suomen vilkkaimmin liikennöidyistä tieosuuksista. Marjamäen alueen kokonaispinta-ala on noin 300 hehtaaria, josta liiketoimintaan on myytävänä 30 hehtaaria. Alueelle syntyy vuositasolla yli 20 000 kerrosneliötä kaupan ja teollisuuden tilaa, ja kaikkiaan alue mahdollistaa yli 500 000 kerrosneliömetrin tilat. Marjamäessä toimii jo nyt yli 300 yritystä.

Marjamäessä on joustava asemakaava ja tarjolla erityyppisiä tontteja, joita voidaan muokata yrityksen tarpeiden mukaan. Tarjolla on jo valmiita toimitiloja, ja uusia rakentuu jatkuvasti. Lisätietoja yritystonteista ja sijoittumisvaihtoehdoista antavat Lempäälän Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Kari Löytty (040 572 7931) ja asiakkuuspäällikkö Timo Mikkonen (040 133 7913) (etunimi.sukunimi(at)lempaala.fi).

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStageTeknologia & Design © online.fi