HANKE-ESITTELY

Energiaomavaraisessa Marjamäen toimintaympäristössä hyödynnetään uusiutuvia energialähteitä, vaihtoehtoisia sähköenergian tuotantomenetelmiä ja viimeisimpiä alan teknologioita. Pääasiallisina energialähteinä käytetään aurinkoenergiaa ja kaasumaisia energialähteitä. Myönnetyn energiatuen ehtojen mukaisesti käytetystä kaasusta vähintään puolet on oltava biokaasua. Aurinkopaneelikenttien yhteyteen sijoitetaan keskitettyjä energiavarastoja tasaamaan tuotannon heilahteluja ja varmistamaan alueen tehotasapainoa. Hankkeella saavutettava energian paikallinen tuotanto ja jakelu parantaa Marjamäen alueen huoltovarmuutta. Toimintaympäristössä hyödynnetään CHP-teknologiaa eli sähkön ja lämmön yhteistuotantoa (combined heat and power). Sähköntuotannossa syntyvä ylimääräinen lauhdelämpö hyödynnetään kaukolämpöverkossa, minkä ansiosta tuotantolaitoksen hyötysuhde on maksimoitu.

Hankkeessa rakennettuun uudenlaiseen energiajärjestelmään sisältyvät aurinkopaneelikenttien (2 + 2 MW) ja kaasumoottoreiden (8,1 MW) lisäksi polttokennot (130 kW) ja akusto, jolla turvataan sähköverkon hetkelliset tehomuutokset. Aurinkopaneelijärjestelmät sijaitsevat teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä.

 

LEMENE Aluekartta 2019 hahmotelma
Hahmotelma LEMENE-hankkeen tuotantoalueesta (01/2019). Alue kartalla

 

Hankkeeseen kuuluu myös katuvalaistusverkko.

Verkkorakenne on toteutettu älykkäänä sähköverkkona eli sähköverkon ohjaamiseen käytetään älyteknologiaa. Tärkeä osa hanketta on sähkön laadun ja saatavuuden varmistaminen uusiutuvan energian tuotannon vaihdellessa. Järjestelmä toimii tällä hetkellä julkisen sähköverkon osana, mutta voi tarvittaessa toimia myös kantaverkon tehotasapainon hallintaa tukevana reservijärjestelmänä tai itsenäisenä saarekeverkkona. Tämän mahdollistavat mikroverkon hallintaan sovellettavat automaatioratkaisut.

Marjamäen toiminta-alue sijaitsee Suomen kasvukäytävän ydinväylällä, hyvien kulkuyhteyksien päässä Tampere−Helsinki-moottoritien varressa. Moottoritietä Lempäälässä kulkee päivittäin jopa 40 000 autoa, mikä tekee siitä yhden Suomen vilkkaimmin liikennöidyistä tieosuuksista. Marjamäen alueen kokonaispinta-ala on noin 300 hehtaaria, josta liiketoimintaan on myytävänä 30 hehtaaria. Alueelle syntyy vuositasolla yli 20 000 kerrosneliötä kaupan ja teollisuuden tilaa, ja kaikkiaan alue mahdollistaa yli 500 000 kerrosneliömetrin tilat. Marjamäessä toimii jo nyt yli 300 yritystä.

Kerromme mielellämme lisää LEMENE-hankkeestamme ja esittelemme sitä myös paikan päällä Lempäälässä. Lisää tutustumismahdollisuuksista kertoo hankepäällikkö Mikko Kettunen.

Marjamäessä on joustava asemakaava ja tarjolla erityyppisiä tontteja, joita voidaan muokata yrityksen tarpeiden mukaan. Tarjolla on jo valmiita toimitiloja, ja uusia rakentuu jatkuvasti. Lisätietoja yritystonteista ja sijoittumisvaihtoehdoista antaa Lempäälän Kehitys Oy:n asiakkuuspäällikkö Timo Mikkonen.

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStageTeknologia & Design © online.fi