TAUSTAA

Sipilän hallitusohjelman mukaan uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi erityisesti bioenergian ja muun päästöttömän uusiutuvan energian tarjonnan lisäämisellä. 2020-luvulla uusiutuvan energian osuus nousee yli 50 prosenttiin ja energian omavaraisuus yli 55 prosenttiin.

Kärkihankkeena rakennettavan uudenlaisen energiajärjestelmän kautta Lempäälän Lämpö -konserni osaltaan tukee paitsi hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamista, myös Lempäälän kunnan tulevaisuusohjelmaa. Ohjelman mukaan tulevaisuuden Lempäälä on muun muassa rohkea edelläkävijä: Lempäälällä on rohkeutta kokeilla uutta, tehdä uusia avauksia ja asettaa uskaliaita tavoitteita. Kunta onkin sitoutunut konkreettisesti edesauttamaan kilpailukykyisen ja kestävän kehityksen mukaisen alueen rakentamista. Hankkeen toteuttava yritys Lempäälän Energia Oy on 100-prosenttisesti Lempäälän Lämpö Oy:n omistama, jonka omistaa 100-prosenttisesti Lempäälän kunta.

Lempäälän kunnassa edistetään ympäristövastuullisuutta ja panostetaan energiaomavaraisuuteen. Kunta liittyi vuonna 2009 kuntien energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017−2025. Sopimuksen mukainen vuotuinen säästötavoite vuosina 2017−2020 on 1 prosentti ja vuosina 2012−2025 0,7 prosenttia.

 

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStageTeknologia & Design © online.fi