RAHOITUS

 

TEM

LEMENE-hanke on yksi 11:stä työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2017 tukemista uusiutuvan energian ja uusien energiateknologioiden kärkihankkeista. Hankkeelle myönnetyn tuen suuruus on 4,74 milj. euroa. Vuonna 2017 energiakärkihankkeille jaettu tuki on kokonaisuudessaan 39,7 milj. euroa.

 

Suomen hallitus on päättänyt osoittaa uusiutuvan energian ja uuden teknologian investointeihin tukea kaikkiaan 100 milj. euroa vuosille 2016−2018. Valtion talousarvioon vuosina 2017 ja 2018 otettavan määrärahan (yhteensä 80 milj. euroa) perusteella myönnettävään tukeen sovelletaan energiakärkihankeasetusta. Investointituki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankkeelle on myönnetty Kuntarahoituksen vihreää rahoitusta 9,7 miljoonaa euroa. Lempäälän kunnanvaltuusto on myöntänyt hankkeen investointia varten rahoituslainan takauksen enintään 20 vuoden ajalle.

Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan liitto on ollut mukana rahoittamassa hankkeen selvitystyötä.

Tampereen yliopisto

Mukana kehittämistyössä ovat olleet myös Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu sekä useita toimialan yrityksiä.

  

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStageTeknologia & Design © online.fi