KIINTEISTÖHUOLTOYHTIÖN NIMI ON MUUTTUNUT

Lempäälän kuntakonsernin uudelleenorganisoinnin myötä on päätetty keskittää kiinteistöpalvelut Lempäälän Kiinteistöhuolto ja tekniikka LEKITEK Oy:öön. Lekitekkiin on liikkeenluovuotuksella siirtynyt 1.11.2015 alkaen Lempäälän Lämmön kiinteistönhoitajat. Toiminta jatkuu ennallaan. Vuoden 2016 alusta alkaen Lekitekkiin siirtyy liikkeenluovutuksella kiinteistöpalvelutyöntekijöitä Lempäälän kunnasta, jonka jälkeen voimme tarjota kokonaisvaltaista kiinteistöpalvelua kiinteistönhoidon, korjausrakentamisen, siivouksen, viherpalveluiden ja liikuntapaikkojen hoidon osalta.


Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStageTeknologia & Design © online.fi