Selvitys aurinkopaneelikenttien aiheuttamista häiriöistä

 

Kysyimme puolueettomilta tietoliikennepuolen ammattilaisilta, aiheuttavatko suuret megawattikokoluokan paneelikentät heijastumia, vääristymiä tai häiriöitä tv-, radio- ja tiedonsiirtoverkoissa. Teksti perustuu konsultoimiemme ammattilaisten näkemyksiin ja kokemuksiin. Annamme lisätietoa pyydettäessä.

 

Aurinkovoimaloita on rakennettu maailmalla nimellisteholtaan yhteensä 306 GW (gigawattia) vuoden 2016 loppuun mennessä. Aurinkopaneelikenttien ei tiedetä aiheuttaneen häiriöitä TV-, radio- tai puhelinverkoissa.

Aurinkokennopaneelit koostuvat pääosin mustista piikennoista, jotka absorboivat lähes kaiken niihin tulevan sähkömagneettisen säteilyn eli mm. valon. Kennojen edessä on niitä suojaamassa erikoislasi, joka on yleensä käsitelty lähes valoa heijastamattomaksi, jotta mahdollisimman paljon auringonvaloa tavoittaisi itse piikennon pinnan. Aurinkopaneelit pyritään tekemään mahdollisimman heijastamattomiksi, sillä kaikki siitä heijastuva energia menee paneelin toiminnan kannalta hukkaan.

Viestijärjestelmien signaalit kulkevat sellaisilla aallonpituuksilla, jotka läpäisevät kennon lasipinnan eivätkä heijastu siitä. Erittäin laaja heijastuspinta saattaa aiheuttaa esimerkiksi tiettyyn paikkaan kohdennetun häiriön, mutta ammattilaiset pitävät tätä erittäin epätodennäköisenä ja tapahtuessaan hyvin paikallisena. Aurinkopaneelit heijastavat valoa ja muuta sähkömagneettista säteilyä huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi rakennusten peltikatot. Paneelikenttä vastannee sähkömagneettisen säteilyn kannalta tyypillistä rakennettua ympäristöä tai esimerkiksi keväistä peltoa, jossa on muutama vesilammikko. Mahdollinen häiriösignaali olisi korkeintaan joitain promilleja (tuhannesosia) alkuperäisestä verkon voimakkuudesta. Maanpinnan tasolla sijaitsevan paneelikentän mahdolliset heijastumat suuntautuisivat suoraan ilmakehään, jolloin niistä ei ole haittaa.

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStageTeknologia & Design © online.fi