Uudella puhtaan energian järjestelmällä kohti energiaomavaraisuutta

 

Lehdistötiedote 7.2.2018 (alkuperäinen, englanninkielinen tiedote luettavissa täällä - käännös: Sakrelius / Lempäälän Energia)


Lempäälän Energia Oy ja johtava polttokennojärjestelmien kehittäjä Convion ovat allekirjoittaneet sopimuksen kahden Convion C50 -polttokennojärjestelmän toimittamisesta Lempäälän Marjamäkeen LEMENE-hankkeeseen. Hanke on yksi 11:stä työ- ja elinkeinoministeriön tukemasta uusiutuvan energian ja uusien energiateknologioiden kärkihankkeesta.


LEMENE-hankkeessa rakennettavaan uudenlaiseen energiajärjestelmään sisältyvät aurinkopaneelikentän (4 MW) ja kaasumoottoreiden (8 MW) lisäksi polttokennot ja akusto, jolla turvataan aurinkopaneelikentän hetkelliset tehomuutokset ja ylläpidetään energiayhteisön tehotasapainoa.


Nyt allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti kaksi sähkön ja lämmön yhteistuotantoa (CHP) soveltavaa Convionin polttokennojärjestelmää integroidaan Marjamäen älyverkkoon. Polttokennojärjestelmän keskiössä ovat uuden sukupolven kiinteäoksidipolttokennot, joiden kokonaisteho on 116 kW. Polttokennot toimittaa johtava polttokennovalmistaja Elcogen.


LEMENE-hanke keskittyy vähähiiliseen energiantuotantoon, energian varastointiin ja älykkääseen ohjaamiseen. Tavoitteena on löytää toteutusmalli energiaomavaraiselle alueelle.


LEMENE-hankkeessa ja muissa TEM:n tukemissa kärkihankkeissa kokeillaan laajasti sellaisia teknisiä ratkaisuja, joiden arvioidaan olevan välttämättömiä vuoden 2030 kansallisia ja EU:n energia- ja ilmastotavoitteita silmällä pitäen. Lisäksi niihin katsotaan liittyvän erityistä kotimaista osaamista ja suuri vientipotentiaali. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaan uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi erityisesti bioenergian ja muun päästöttömän uusiutuvan energian tarjonnan lisäämisellä. 2020-luvulla uusiutuvan energian osuus nousee yli 50 prosenttiin ja energian omavaraisuus yli 55 prosenttiin.

 

Lempäälän Energian toimitusjohtaja Toni Laakso:

”Järjestelmä toimii pääasiassa julkisen sähköverkon osana, mutta voi tarvittaessa toimia myös kantaverkon tehotasapainon hallintaa tukevana reservijärjestelmänä tai itsenäisenä saarekeverkkona.
Verkkorakenne toteutetaan älykkäänä sähköverkkona eli sähköverkon ohjaamiseen käytetään älyteknologiaa. Tärkeä osa hanketta on sähkön laadun ja saatavuuden varmistaminen uusiutuvan energian tuotannon vaihdellessa.
Toimintaympäristön polttokennoissa hyödynnetään CHP-teknologiaa eli sähkön ja lämmön yhteistuotantoa (combined heat and power). Sähköntuotannossa syntyvä ylimääräinen lauhdelämpö hyödynnetään edelleen sähkön- ja lämmöntuotannossa.”


Convionin toimitusjohtaja Erkko Fontell:

”LEMENE-hanke antaa meille upean mahdollisuuden esitellä tehokasta ja puhdasta energiantuotantoa Convionin polttokennoilla. Tämä projekti on ainutlaatuinen esimerkki tulevaisuuden energiaratkaisusta, jossa sekä energiatehokkuuden, tehon turvaamisen että kestävyyden vaatimukset täyttyvät.
Hanke osoittaa, kuinka Convionin polttokennot voivat olla osa tulevia älykkäitä verkkoja, joissa eri energialähteet ja hajautettujen ratkaisujen verkko mullistavat sähkön tuotannon.”


Elcogenin toimitusjohtaja Enn Õunpuu:

”On hienoa, että Elcogenin seuraavan sukupolven polttokennoteknologia on nyt rakentuvan, uusiutuvaan energiaan keskittyvän älykkään verkkojärjestelmän ytimessä. Hanke näyttää esimerkkiä, kuinka Euroopan energiamarkkinoiden hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää ja luoda energiaomavaraisuutta niin asuin- kuin kaupalliseen ympäristöön.
Tämä energiakärkihanke antaa poikkeuksellisen tilaisuuden tutkia ja selvittää, kuinka laajemman mittakaavan älyverkko toimii nykyisten sähkömarkkinoiden rinnalla samalla, kun tuotetaan täysin uusiutuvaa energiaa aurinkovoimalla ja biokaasulla.”


Convion
Convion Oy on johtava polttokennojärjestelmävalmistaja, joka on sitoutunut kaupallistamaan kiinteäoksidipolttokennojärjestelmiä 50−300 kW:n tehoalueella hajautettuun energiantuotantoon. Sitoutuneiden, luovien ja ketterien työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden ansiosta Convion voi tarjota asiakkailleen kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä sähköntuotantoratkaisuja, jotka parantavat huomattavasti energian toimitusvarmuutta ja primäärienergian käytön tehokkuutta. Samalla mahdollistetaan uusiutuvan energian osuuden kasvu tulevaisuudessa. Convionin osakkeenomistajia ovat vaasalaisen pääomasijoitusyhtiö VNT:n hallinnoima rahasto Power Fund III, perustajat sekä Wärtsilä.

Elcogen
Elcogen ryhtyi kehittämään uuden sukupolven polttokennoja alusta asti itse voittaakseen teknologian kohtaamat haasteet. Elcogen loi maailman tehokkaimmat kennot, jotka ovat yhä kilpailukykyisiä hinnaltaan, skaalautuvuudeltaan ja käyttöiältään. Elcogenin ratkaisu oli kehittää ainutlaatuinen anodipohjainen keraaminen teknologia, jolla voidaan luoda kiinteäoksidipolttokennoja (SOFC) markkinoiden alhaisimmilla käyttölämpötiloilla. Matalan lämpötilan ansiosta Elcogenin polttokennot voivat hyödyntää massatuotantoon suunniteltuja edullisia materiaaleja ja järjestelmien käyttöikä kasvaa. Elcogen toimii Virossa ja Suomessa ja se toimittaa tarvikkeita yli 60 asiakkaalle maailmanlaajuisesti.

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStageTeknologia & Design © online.fi