Viialantien lämpölaitos on nyt pystytetty, ja se on varusteluja ja viimeistelyjä vaille valmis.

Uuden biolämpölaitoksen tulo on ymmärrettävästi herättänyt runsaasti keskustelua, ihmetystä, kiinnostusta ja kysymyksiä. Valotamme ja tarkennamme muutamia seikkoja lämpölaitoshankkeeseen liittyen.Viialantien biolämpölaitos on rekisteröity ympäristönsuojelulain mukaisesti. Energiantuotantolaitoksen toiminta noudattaa vaatimuksia, jotka on säädetty valtioneuvoston asetuksessa polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista. Säädöksessä on määritelty muun muassa päästöraja-arvot ja melutasot. Laitos on suunniteltu niin, että melutaso pysyy myös asemakaavan mukaisissa rajoissa.

Polttoaine tuodaan laitokselle puoliperävaunurekoilla. Polttoaineen tuonti mahdollisimman lähelle kulutuskohteita nostaa energiatehokkuutta. Laskennallinen polttoaineen tuonti on kolme kuormaa kahden päivän aikana silloin, kun laitos käy täydellä tuotantoteholla. Kesällä lämmitystarpeen vähentyessä polttoaineen tarve vähenee, minkä vuoksi myös ajokertojen määrä on pienempi. Vertailun vuoksi: Liikenneviraston liikennemääräkartan 2012−2016 mukaan Viialantien liikennemäärä on yli 6000 ajoneuvoa vuorokaudessa, kun lämpölaitoksen vaatima laskennallinen ajomäärä on vain noin 1−2 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Lämpölaitos rakennettiin Viialantien varteen, koska alueella jo oleva verkostoinfrastruktuuri ja laitoksen keskeinen sijainti mahdollistavat lähilämmön energiatehokkaan tuotannon alueen asukkaille ja yrityksille. Lämpölaitoksen alue on asemakaavassa lämpölaitosrakentamisen sallivaa energiahuollon korttelialuetta. Lämpölaitoskorttelialueen ja kanavan välinen alue sen sijaan on asemakaavassa kanava-alue, joka on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö ja jolle rakentamista on huomattavasti rajoitettu.

Laitosrakennuksen valmistuttua tullaan suunnittelemaan sen ulkoasua ja selvitetään mahdollisuuksia estetisöintiin esimerkiksi julkisivun valaistuksella, verhoilulla tai maalauksella ja viheristutuksilla. Selvitämme myös mahdollisesti yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

Biolämpölaitoksen käyttöönotto on huhti−toukokuussa.


Julkisivuluonnos 06/2016 HIMLA arkkitehdit Oy

Lisätiedot Viialantien biolämpölaitoshankkeesta:
Lempäälän Energian toimitusjohtaja Toni Laakso
etunimi.sukunimi@lempaalanenergia.fi

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStageTeknologia & Design © online.fi