Selvityshanke kuluttaja-asiakkaiden liittymisestä energiayhteisöihin käynnistyy

 

Pirkanmaan maakuntahallitus suuntasi Lempäälän Lämpö Oy:n Edelläkävijyys energiayhteisössä  -hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta sekä valtion rahoituksena yhteensä 86 175 euroa. Selvityshanke kestää helmikuun 2021 loppuun ja se toteutetaan yhteistyössä alan yritysten ja oppilaitosten kanssa.  

 


 

Lempäälän Energialla on käynnissä TEM:n energiateknologian kärkihankkeeksi valittu LEMENE-hanke, jossa rakennetaan energiaomavaraista toiminta-aluetta Marjamäen alueen yrityksille. Pian käynnistyvässä, Lämpö-konsernin emoyhtiön Lempäälän Lämmön Edelläkävijyys energiayhteisössä -hankkeessa tullaan selvittämään LEMENE-hankkeen innovatiivisten ratkaisujen soveltamista toisenlaiseen toimintaympäristöön: asumisen, viihtymisen ja palvelujen keskittymiin syntyviin energiayhteisöihin.  

Hankkeen avulla selvitetään edellytykset, joilla kuluttaja-asiakkaatkin voisivat liittyä energiayhteisöihin sekä energian tuottajiksi että kuluttajiksi. Selvitystyössä arvioidaan toteuttamiskelpoisuus teknisestä näkökulmasta sekä lainsäädännön ja regulaation rajoitteiden osalta. Lisäksi selvitetään energiayhteisöjen yhdistämistä toisiinsa virtuaalivoimalaitoksen avulla.  

Tavoitteena on selvittää tekoälyä hyödyntävä ratkaisu, jolla vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä tasaamalla tehohuippuja sekä mahdollisuutta toimia sähkön tehoreservinä. Sekä yrityskentältä että julkiselta puolelta on tullut esiin tarve lisätä sähköntoimituksen varmuutta kahdentamalla sähkönsyöttö eli mahdollistamalla sähkönsyöttö sekä valtakunnallisesta verkosta että paikallisesta tuotannosta. Uusiutuvina energianlähteinä tarkastellaan muun muassa aurinkoenergiaa, biokaasua ja power-to-gas-ratkaisuja.  

Edelläkävijyys energiayhteisöissä -hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää paikallisesti, seutukunnallisesti, kansallisesti sekä kansainvälisestikin uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävien energiayhteisöjen ja niitä optimoivien virtuaalivoimalaitosten toteuttamiseksi.  

Hanke edistää Lempäälän kunnan strategian 2018-2025 mukaista edelläkävijyystavoitetta olla energiantuotannon edelläkävijä. Tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä sekä tähdätä edelläkävijöinä kohti uusiutuvaa energiatuotantoa ja lähienergiaratkaisujen käyttöä.    

 

Lisätiedot:
Lempäälän Lämpö Oy, toimitusjohtaja Toni Laakso, toni.laakso at lempaalanlampo.fi, p. 0503839342
Pirkanmaan liitto, erityisasiantuntija Tiina Harala, p. 0505944533

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStageTeknologia & Design © online.fi