18.5.2021

Lempäälän Energialle uusi toimitusjohtaja  

Lempäälän Energia Oy:lla on aloittanut toukokuun alussa uusi toimitusjohtaja Jarno Lintunen. Aiemmin Lempäälän Energian toimitusjohtajana toiminut Toni Laakso jatkaa edelleen Lempäälän Lämpö Oy:n toimitusjohtajana. Lempäälän Energia toimii Lempäälän Lämmön kaukolämmön tuottajana sekä Marjamäen alueen Lemene-hankkeen myötä sähkön tuottajana ja reservimarkkinatoimijana Fingridin markkinoilla.

Lempäälän Energialla toukokuun alussa aloittanut Jarno Lintunen on toiminut aiemmin kiinteistöalalla. Hänelle on kertynyt useiden vuosien kokemus vaativista kiinteistöliiketoiminnan ja ylläpidonjohtamisen tehtävistä. Lisäksi hän on toiminut kiinteistöjen energiatehokkuuden parissa. Lintunen tuo yhtiöön lisää asiakasymmärrystä kiinteistönomistajien kanssa käytäviin neuvotteluihin sekä kaupallista osaamista. Lintunen jatkaa Lempäälän Energialla yhtiön viitoittamalla polulla ja on mukana kehittämässä Lempäälän edelläkävijyyttä energiantuotannon ja -jakelun saralla. ”Lempäälän Energia on tehnyt todella hienoa työtä energiatuotannon ja -markkinoiden kehittämiseksi. LEMENE-hanke energiayhteisöineen on ollut Suomen mittakaavassa ainutlaatuista edelläkävijyyttä vihreän tuotannon, järjestelmäintegraation sekä älyverkon kehittämisen myötä. Olen innolla mukana viemässä tätä eteenpäin,” Lintunen toteaa.

Lähiaikoina eduskunnassa käsittelyssä oleva uusi sähkömarkkinalain muutos tulee haastamaan vanhoja toimintatapoja ja mahdollistaa sähkönjakelun murroksen käynnistymisen. Lempäälän Energia on ajanut lakiin muutosta, joka mahdollistaisi vihdoinkin asiakkaiden kytkemisen TEM:n kärkihankkeenakin olleeseen LEMENE-yhteisöön ja täten mahdollistaisi myös LEMENE-yhteisön kaupallisen potentiaalin hyödyntämisen. ”Joskin sähkömarkkinalakia ei näillä näkymin olla ottamassa käyttöön täysin EU-direktiinvin (EU) 2019/944 mukaisesti, jonka puitteissa LEMENE-energiayhteisö olisi voinut hyödyntää koko potentiaaliaan”, toteaa Lintunen. Sähkömarkkinalain muutoksen jälkeen Lintusella tulee olemaan suuri rooli LEMENE -hankkeen kaupallisessa kehittämisessä. 

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStageTeknologia & Design © online.fi