Lempäälän Energia on jättänyt Energiavirastolle suljetun jakeluverkon sähköverkkolupahakemuksen koskien sähkönjakelua omaan käyttöön

Lempäälän Energia on jättänyt Energiavirastolle suljetun jakeluverkon sähköverkkolupahakemuksen koskien Lemene-energiajärjestelmän sähkönjakelua yhtiön omien järjestelmien sekä laitteiden käyttöön Lempäälän Marjamäen alueella. Asiasta odotetaan päätöstä vielä ennen kesälomakauden alkua. Oman käytön jakeluluvalla mahdollistetaan energiajärjestelmän kehitystyön jatkuminen sektori-integraation saralla sekä parannetaan alueellista huoltovarmuutta. Luvan avulla järjestelmään voidaan tulevaisuudessa liittää muun muassa sähköisen liikenteen palveluita, kylmätuotantoa sekä katuvalaistusta.

 

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStageTeknologia & Design © online.fi