Lempäälän Energia Oy tukemassa valtakunnan sähköverkkoa haasteellisina aikoina

 

Sähköjärjestelmän käyttö on tasapainottelua, koska sähköä pitää tuottaa joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Verkon taajuus pyritään pitämään vakiona ja siinä onnistumiseen tarvitaan reservimarkkinoita, joiden avulla pystytään säätämään verkkoon lisättävän tai vähennettävän sähkön määrää. Tämä vaatii etukäteissuunnittelua ja jatkuvaa järjestelmän tilan seurantaa. Häiriötilanteissa on tärkeää myös, että verkon taajuus ei muutu rajusti, koska silloin voi ilmaantua laajoja sähkökatkoja ja sähkölaitteita voi rikkoontua

Reservimarkkinatoimijat ovat tärkeässä asemassa auttamassa valtakunnan sähköverkon tasapainottamisessa. Reservien ja säätösähkömarkkinoiden avulla pidetään valot päällä valtakunnassa. Reservimarkkinatoimijat voivat tarjota joustavaa tuotantoa, kulutusta ja sähkövarastoja Fingridin ylläpitämille reservimarkkinoille.

Myös Lempäälän Energia osallistuu laaja-alaisesti Fingridin eri reservimarkkinoille. Lempäälän Energia on älykkäällä ja joustavalla Lemene-energiajärjestelmällään osallistunut jo pidempään taajuusohjattuun käyttö- ja häiriöreserviin sekä nopeaan taajuusreserviin. Viimeisimpänä lisäyksenä on automaattinen taajuudenpalautusreservi aFRR, jossa Lempäälän Energia on mukana tällä hetkellä Suomen ainoana ei vesivoimatoimijana. Tämä on mahdollista integroimalla älykkään mikroverkon avulla yhteistuotannon kaasukoneet ja sähköakustot yhteen yhdeksi toiminnallisuudeksi. 

Lempäälän Energia on ilmoittautunut myös mukaan Fingridin vapaaehtoiseen sähkömarkkinan tukimekanismiin. Vapaaehtoisella sähköjärjestelmän tuella pyritään ehkäisemään sähköpulatilanteita. Tavoitteena on saada sähköpulan uhatessa kaikki joustopotentiaali käyttöön. Nämä vastuulliset mikroverkot ja energiayhteisöt voivat olla merkittävä osa valtakunnan sähköverkkojen tulevaisuutta.

”Energiamurros haastaa reservimarkkinoiden tarjontaa, ja uudenlaisia toimijoita tarvitaan mukaan tuomaan joustokykyä sähköjärjestelmään. On hienoa nähdä, että Lempäälän Energia on tullut markkinoille yhdistämällä pientuotantoa, kulutusta ja sähkövarastoja ja pystyy tarjoamaan monipuolisesti joustokykyään eri reservimarkkinoille.” toteaa Fingridin erikoisasiantuntija Tuomas Mattila.

 

 

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStageTeknologia & Design © online.fi