Mikko Kettunen aloittaa Lempäälän Energia Oy:n toimitusjohtajana 1.2.2023

 

Mikko Kettunen on valittu Lempäälän Energia Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi 1.2.2023 alkaen. Mikko seuraa tehtävässä toimitusjohtaja Jarno Lintusta, joka siirtyy uusiin tehtäviin. Mikko Kettunen toimii tällä hetkellä Lempäälän Lämpö Oy:n liiketoiminnan kehitysjohtajana. Lempäälän Energia toimii Lempäälän Lämmön kaukolämmön tuottajana sekä sähkön tuottajana ja reservimarkkinatoimijana Fingridin markkinoilla.

Mikko Kettusella on vahva tekninen asiantuntemus ja tietotaito sähkömarkkinoista. Mikko on ollut kehittämässä energiaomavaraista LEMENE- energiayhteisöä, sektori-integraatiota ja älykästä sähköntuotantoa. ”On erinomaisen hienoa saada Mikon kaltainen sitoutunut ja ammattitaitoinen asiantuntija johtamaan Lempäälän Energiaa ja toteuttamaan kunnan HINKU-tavoitteita”, toteaa Lempäälän Energian hallituksen puheenjohtaja Jani Seppälä.

Mikko tulee vastaamaan yhtiön strategiasta ja operatiivisesta johtamisesta. Lisäksi Mikko kuuluu kuntakonsernin johtoryhmään.

Lisätietoja:  
Jani Seppälä +358 40 565 6559  
Mikko Kettunen +358 40 131 8992

 

 

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStageTeknologia & Design © online.fi