Työryhmä selvitti energiayhteisöjen käytön edistämistä sähkömarkkinoilla

 

Lempäälän Energian LEMENE-hanke on toiminut yhtenä referenssinä Työ- ja elinkeinoministeriön Energiayhteisö työryhmän loppuraportissa. Raportissa käsitellään energiayhteisöjä monesta eri näkökulmasta ja tehdään useita suosituksia, joilla energiayhteisöjen syntymistä voitaisiin edistää.
 
"On hienoa, että olemme pystyneet antamaan todellisen elämän referenssin ja tätä kautta edesauttamaan lainsäädännön kehitystä. Selvityksessä otetaan monessa kohdassa askeleita eteenpäin. Odotamme suurella mielenkiinnolla mitä esimerkiksi sääntelyhiekkalaatikko ja sektori-integraatio suositukset tuovat tulleessaan. Olemme keskellä energiakriisiä ja sektoreiden välisellä yhteistyöllä saadaan nopeaa vaikuttavuutta ja hyötyä. Tässä on paljon valjastamatonta potentiaalia", kertoo Lempäälän Energian toimitusjohta Mikko Kettunen.
 

 

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStageTeknologia & Design © online.fi