Kaukolämpötuotanto & lämpölaitokset

Tuotamme paikallisesti kaukolämpöä biomassaan perustuvalla uusiutuvalla tuotantomuodolla. Polttoaineena käytämme uusiutuvia kiinteitä polttoaineita kuten haketta, sahanpurua, brikettiä ja kutteria. Pystymme tuottamaan näillä biopolttoaineilla vuosittain noin 60 GWh kaukolämpöä, joka kattaa noin 75 % koko Lempäälän alueella vuosittain tuotetusta kaukolämpöenergiasta.

Kaukolämpötuotanto

Lempäälän Energia tuottaa kaukolämpöä kahdella lämpölaitoksella Sääksjärven ja keskustan kaukolämpöverkkoihin. LEMENE-järjestelmällä tuotamme kaukolämpöä Marjamäen kaukolämpöverkkoon. Lisäksi tuotamme lämpöä Kelhon, Mattilan, Nurmen ja Säijän kouluihin. Myös koulujen lämpö tuotetaan kiinteillä polttoaineilla.

Lämmöntuotantomuotona käytetään kiinteän polttoaineen (KPA) leijupetikattilaa. Kattilan polttoaineena voidaan käyttää monia erilaisia kiinteitä biopohjaisia polttoaineita. Kattilassa olevaa hiekkaa leijutetaan ns. primääri-ilmalla, jota puhalletaan hiekan alta. Leijutuksella synnytetylle hiekkapedille syötetään polttoainetta, joka sekoittuu hiekan seassa jatkuvasti ja tämän myötä aikaansaadaan hyvä palamistapahtuma. Palamisprosessissa syntyvät savukaasut puhdistetaan savukaasupesurissa, jossa otetaan talteen myös kuumien savukaasujen lämpöenergiaa. Kattilassa kiertävä kaukolämpövesi lämpiää prosessin johdosta ja pumpataan kaukolämpöverkkoon asiakkaiden käytettäväksi.

Viialantien lämpölaitos

Vuonna 2018 käyttöönotetulla Viialantien lämpölaitoksella tuotetaan kaukolämpöä Lempäälän keskustan kaukolämpöverkkoon. Lämmöntuotannossa käytetään uusiutuvia kiinteitä polttoaineita mm. haketta ja purua. Laitoksessa on käytössä savukaasupesuri, jonka avulla puhdistetaan savukaasuja ja otetaan talteen lämpöenergiaa. 

  • Tuotettu kaukolämpöä noin 43 GWh/vuosi.
  • Kattilateho 7 MW.
  • Savukaasupesurin teho 1 MW.

Varastotien lämpölaitos

Vuonna 2013 käyttöönotetulla Varastotien lämpölaitoksella tuotetaan kaukolämpöä Sääksjärven kaukolämpöverkkoon. Lämmöntuotannossa käytetään uusiutuvia kiinteitä polttoaineita. 

  • Tuotettu kaukolämpö noin 16 GWh/vuosi.
  • Teho 4 MW
  • Pikkukouluille tuotetaan 500 MWh kaukolämpöä vuosittain.

Kaukolämmön päästölaskuri

Lempäälän Energian kaukolämpötuotanto sisältyy Lempäälän Lämmön toimittaman kaukolämmön kokonaismäärään.

Lempäälän Lämmön toimittamasta kaukolämmöstä 75 % tuotetaan sahateollisuuden sivutuotteilla ja metsätähteellä. Hyödynnämme myös teollista hukkalämpöä kaukolämmön tuotannossamme.
Ympäristöystävällisen lämmitysmuodon energiatehokkuus perustuu muun muassa siihen, että kaukolämmitys hyödyntää muuten hukkaan menevää lämpöenergiaa, joka syntyy esimerkiksi sähköntuotannon yhteydessä ja teollisuusprosessin jätelämpönä.

Kuva: Paikallisvoima, kaukolämmön päästölaskuri
Paikallisvoiman ylläpitämästä päästölaskurista voit selvittää Lempäälän Lämmön toimittaman kaukolämmön hiilidioksidipäästöt ja päästökertoimet.

Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö

Lempäälän kunnassa edistetään ympäristövastuullisuutta ja panostetaan energiaomavaraisuuteen. Lempäälän Lämpö liittyi vuonna 2009 kuntien energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017−2025. Sopimuksen mukainen energiansäästötavoite vuosina 2017−2025 on vähintään kuusi prosenttia. Lempäälän kuntakonserniin kuuluvana yrityksenä olemme osaltamme mukana rakentamassa energiatehokasta Suomea.

Aurinkopaneelikenttämme tuottavat noin 3,5 GWh sähköä vuosittain