Lempäälän Energia on jättänyt Energiavirastolle suljetun jakeluverkon sähköverkkolupahakemuksen koskien sähkönjakelua omaan käyttöön

Lempäälän Energia on jättänyt Energiavirastolle suljetun jakeluverkon sähköverkkolupahakemuksen koskien Lemene-energiajärjestelmän sähkönjakelua yhtiön omien järjestelmien sekä laitteiden käyttöön Lempäälän Marjamäen alueella. Asiasta odotetaan päätöstä vielä ennen kesälomakauden alkua. Oman käytön jakeluluvalla mahdollistetaan energiajärjestelmän kehitystyön jatkuminen sektori-integraation saralla sekä parannetaan alueellista huoltovarmuutta. Luvan avulla järjestelmään voidaan tulevaisuudessa liittää muun muassa sähköisen liikenteen palveluita, kylmätuotantoa sekä katuvalaistusta.

Tutustu myös näihin artikkeleihin

Lempäälän Energia Oy on aloittanut nykymuodossaan toimintansa vuonna 2012, jolloin on aloitettu kaukolämpöliiketoiminta ja lämpölaitoksen rakentaminen Sääksjärvelle.

Lempäälän Energia tukee sähköverkkoa poikkeuksellisessa tilanteessa
Lempäälän Energian LEMENE-järjestelmään otettiin käyttöön viimeinenkin reservimarkkina, joka Suomessa on tarjolla. Suomessa sähköverkon toiminnan vastuu kuuluu ...
LUE LISÄÄ
Työryhmä selvitti energiayhteisöjen käytön edistämistä sähkömarkkinoilla
Lempäälän Energian LEMENE-hanke on toiminut yhtenä referenssinä Työ- ja elinkeinoministeriön Energiayhteisö työryhmän loppuraportissa. Raportissa käsitellään energiayhteisöjä ...
LUE LISÄÄ
Lempäälän Energia Oy tukemassa valtakunnan sähköverkkoa haasteellisina aikoina
Sähköjärjestelmän käyttö on tasapainottelua, koska sähköä pitää tuottaa joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Verkon ...
LUE LISÄÄ

Tuotamme biopolttoaineilla 75% koko Lempäälän käyttämästä kaukolämmöstä.