Lempäälän Energia Oy

Lempäälän Energia Oy:n tehtävänä on toimia energian tuotantoyhtiönä ja Marjamäen alueen LEMENE-energiajärjestelmän operaattorina. Tuotamme kaukolämpöä biomassaan perustuvilla tuotantomuodoilla kahdessa eri lämpölaitoksessamme. Sähköä tuotamme aurinkovoimalla ja yhdistetyllä tuotantomuodolla, jossa tuotetaan sähkön lisäksi myös lämpöä. Tuotetulla sähköllä tuetaan pohjoismaiden sähköverkkoa ja teollisen kokoluokan akustoilla osallistutaan kansallisen sähköverkon kulutuksen ja tuotannon tasapainotukseen.

Yhtiö

Lempäälän Energia Oy on aloittanut nykymuodossaan toimintansa vuonna 2012, jolloin on aloitettu kaukolämpöliiketoiminta ja lämpölaitoksen rakentaminen Sääksjärvelle. Vuonna 2017 yhtiö on aloittanut LEMENE-hankkeen suunnittelun ja toteutuksen. Ensimmäiset aurinkovoimalat olivat toiminnassa vuonna 2019. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Mikko Kettunen.

Lempäälän Energia on 100-prosenttisesti Lempäälän Lämmön omistama tytäryhtiö. Lempäälän Lämpö on 100-prosenttisesti Lempäälän kunnan omistuksessa.

Palvelumme takeena on osaava henkilökunta. Tavoitteenamme on asiakkaiden tyytyväisyys ja tarjoamiemme palvelujen jatkuva kehittäminen.

Lempäälän Energia Oy hallitus:
Jani Seppälä, puheenjohtaja
Jarkko Lahtinen, varapuheenjohtaja
Birgit Backlund-Palander, jäsen
Raine Lakkala, jäsen
Jani Saikkonen, jäsen

Lempäälän Energia Oy

Kaukolämpö

Tuotamme paikallisesti kaukolämpöä biomassaan perustuvalla uusiutuvalla tuotantomuodolla. Polttoaineena käytämme uusiutuvia kiinteitä polttoaineita kuten haketta ja sahanpurua. Pystymme tuottamaan näillä biopolttoaineilla vuosittain noin 60 GWh kaukolämpöä, joka kattaa noin 75% koko Lempäälän alueella vuosittain tuotetusta kaukolämpöenergiasta.

LEMENE

LEMENE on vuonna 2019 valmistunut omavarainen energiajärjestelmä Lempäälän Marjamäessä. LEMENE-energiajärjestelmällä tuotamme paikallisesti kaukolämpöä sekä sähköä pohjoismaisille sähkömarkkinoille ja osallistumme kansallisille reservimarkkinoille.

2022 tuotettu kaukolämpöenergia biopolttoaineilla
0 GWh
liikevaihto 2022
0 Meur
henkilöstö v. 2022
0
aurinkopaneelien tuottama sähkö GWh/2022
0 GWh

Energiatehokas ja vihreä tulevaisuus

Lempäälän kuntakonserniin kuuluvana yrityksenä olemme osaltamme mukana rakentamassa energiatehokasta Suomea. Katseemme on voimakkaasti tulevaisuudessa ja kehitämme aktiivisesti uusia energiaratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi.

Uusiutuvaa kaukolämpöä tuottavat lämpölaitoksemme sijaitsevat Viialantiellä ja Varastotiellä. Sitoudumme vahvasti osallistumaan Lempäälän kunnan hiilineutraali kunta eli Hinku-tavoitteiden saavuttamiseen. Energiantuotannolla on suuri merkitys tässä tehtävässä. Hiilineutraali kunta tavoitteiden mukaisesti tavoitteena on vähentää Lempäälän kunnan kasvihuonepäästöjä 80% vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Tuotamme biopolttoaineilla 75% koko Lempäälän käyttämästä kaukolämmöstä.