Lempäälän Energia tukee sähköverkkoa poikkeuksellisessa tilanteessa

Lempäälän Energian LEMENE-järjestelmään otettiin käyttöön viimeinenkin reservimarkkina, joka Suomessa on tarjolla. Suomessa sähköverkon toiminnan vastuu kuuluu Fingridille. Fingrid ylläpitää reservimarkkinoita, joilla pystytään vastaamaan sähköverkon tasapainon häiriötilanteisiin nopeasti. Ulkopuoliset reserviomistajat voivat tarjota joustavaa kulutusta ja tuotantoa näille markkinoille.

”Näin Fingridin ei yksin tarvitse tehdä merkittäviä investointeja isoihin varavoimalaitoksiin, jotka mahdollisesti vain seisoisivat valmiudessa reagoimaan sähköverkon tasapaino- ja häiriötilanteisiin”, kertoo Lempäälän Energian toimitusjohtaja Mikko Kettunen.

”Tällä tavalla joustavat sähkönkuluttajat ja -tuottajat saadaan tehokkaasti liitettyä reservimarkkinoille ja parhaimmassa tapauksessa ylimääräinen investointi on hyvin kevyt. Vaihtoehtoisesti Fingridin varavoimaan tehdyt investoinnit siirtyisivät välillisesti asiakkaiden maksettavaksi ja sieltä viime kädessä kuluttajien ja tuottajien maksettavaksi”, jatkaa Kettunen. 

Viimeinen reservimarkkina mFRR otettiin käyttöön tiistaina 15.8.2023 ja ensimmäinen aktivointipyyntö tuli perjantaina 18.8.2023. Olkiluoto 2 oli yöllä ajettu hallitusti alas prosessissa olevan ylimääräisen kosteuden takia. Tämän lisäksi Suomen ja Ruotsin välissä olevat siirtoyhteydet olivat rajoitetulla teholla johtuen huolto- ja rakennustöistä. Lisäksi tuulituotanto on ollut poikkeuksellisen alhaista viime päivinä ja Loviisa 2 meni vuosihuoltoon sunnuntaina. Suomesta ei kuitenkaan sähkö loppunut tässäkään tilanteessa. 

”Olisimme pystyneet aktivoimaan mFFR reserviin osallistuvia kaasumoottoreita useamminkin. Jo tiistaina tuotantoa jouduttiin alas säätämään, koska ylimääräistä sähköä oli tarjolla. Huippu- ja varavoimalaitokset saatiin käyntiin markkinaehtoisesti ja tämä osoitti sen, että markkina korjaa tilanteen”, Kettunen lopettaa.

Odotettavissa on, että sähkön hinta laskee sitä mukaa kun ydinvoimaloita ja rajasiirtoyhteyksiä saadaan takaisin täydelle teholle. Myös korkea tuulituotanto voi korjata tilanteen lähes yksinään.

KUVA: Fingrid reservituotteet LÄHDE: Fingrid

Tutustu myös näihin artikkeleihin

Lempäälän Energia Oy on aloittanut nykymuodossaan toimintansa vuonna 2012, jolloin on aloitettu kaukolämpöliiketoiminta ja lämpölaitoksen rakentaminen Sääksjärvelle.

Lempäälän Energia tukee sähköverkkoa poikkeuksellisessa tilanteessa
Lempäälän Energian LEMENE-järjestelmään otettiin käyttöön viimeinenkin reservimarkkina, joka Suomessa on tarjolla. Suomessa sähköverkon toiminnan vastuu kuuluu ...
LUE LISÄÄ
Työryhmä selvitti energiayhteisöjen käytön edistämistä sähkömarkkinoilla
Lempäälän Energian LEMENE-hanke on toiminut yhtenä referenssinä Työ- ja elinkeinoministeriön Energiayhteisö työryhmän loppuraportissa. Raportissa käsitellään energiayhteisöjä ...
LUE LISÄÄ
Lempäälän Energia Oy tukemassa valtakunnan sähköverkkoa haasteellisina aikoina
Sähköjärjestelmän käyttö on tasapainottelua, koska sähköä pitää tuottaa joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Verkon ...
LUE LISÄÄ

Tuotamme biopolttoaineilla 75% koko Lempäälän käyttämästä kaukolämmöstä.